Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern 

Annelies van de Beld (1952) is van oorsprong sociaal geograaf en antropoloog. Daarna heeft zij zich economisch-juridisch geschoold aan het HEAO (Hoger Economisch en Administratief Onderwijs) en verschillende trainingen gevolgd op het gebied van communicatie en coaching.

Annelies is vanaf 1997 werkzaam bij IMSA Amsterdam BV, een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau op het gebied van milieu en innovatie. Zij is daar met name verantwoordelijk voor personeelsadvisering en -management.

Annelies heeft een opleiding tot mediator gevolgd omdat zij bij conflicten tussen mensen in haar omgeving bemiddelend optrad. “Conflicten escaleren veelal door miscommunicatie. Er is veel te winnen als mediation tijdig wordt ingezet. Na een een succesvolle mediation kunnen partijen bijvoorbeeld nog jarenlang in harmonie samenwerken.”

De oplossingen die via mediation zijn bereikt, worden veel vaker uitgevoerd dan gerechtelijke uitspraken. “Die oplossingen zijn vaak het best, omdat de mensen om wie het gaat deze zelf voorstellen.”

 

  Annelies is geregistreerd bij het Nederlands Mediation Institituut (NMI). Zij medieert meestal in arbeidsgerelateerde kwesties en in haar mediations richten de deelnemers  zich, na een probleemanalyse, op de oplossingen.

Annelies werkt als mediator onder haar eigen naam. Klik hier om haar per email te bereiken.