Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern
 

Kennismaking
In het kennismakingsgesprek ontmoeten partijen de Quitte-mediator. Gekeken wordt of er voldoende motivatie en onderhandelingsruimte bij partijen is. Als mediation mogelijk is en partijen met de mediator aan de slag willen kan de mediation beginnen.

De Mediation
De mediaton start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat partijen zich zullen inspannen om een oplossing te bereiken. Ook wordt afgesproken dat hetgeen tijdens de mediation naar voren komt, vertrouwelijk blijft.
Daarna volgt de feitelijke mediation waarin de (veelal verstoorde) communicatie tussen partijen weer op gang wordt gebracht nadat verwachtingen en belangen van partijen zijn uitgesproken. Zo wordt een situatie gecreëerd waarin partijen zelf hun oplossing voor het conflict kunnen bedenken.

Tot slot
Na iedere bijenkomst wordt gevraagd of verdere mediation nog nodig is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een vervolgbijeenkomst. Aan het slot van de mediation wordt meestal een vaststellingovereenkomst gemaakt waarin de afspraken worden vastgelegd.

Administratieve procedure
Quitte mediators werken zelfstandig en onder eigen (bedrijfs-)naam. Afspraken worden met hen persoonlijk overeengekomen.

 

Kosten
Als u een mediationovereenkomst ondertekent, betaalt u voor de eerste twee uur 75 euro per uur. Alle verdere door de mediators te besteden tijd wordt berekend tegen een uurtarief van 150 euro. Genoemde tarieven zijn exclusief btw. Betaling in termijnen is bespreekbaar.

De totale duur van een mediation is afhankelijk van omstandigheden, aard van het conflict en inspanning van partijen.