Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern

 Fons Schrader (1949) is ondernemer, consultant en mediator. Als ondernemer werkte hij meer dan vijfentwintig jaar als directeur/eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd is in tijdelijk leegstandbeheer van onroerende zaken. Fons is één van de oprichters en tevens voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Leegstandbeheerders Nederland.

Als consultant wordt Fons vooral ingehuurd als ‘creatief klankbord’. In een open dialoog met opdrachtgevers wordt steeds gezocht naar nieuwe invalshoeken en kansen. Binnen de grote verscheidenheid aan onderwerpen zijn het vooral de kunst en architectuur
(o.a. restauratie) gerelateerde kwesties die, gezien zijn opleidingsachtergrond, hem na aan het hart liggen.

 

 

Fons Schrader studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam. Deze voor een ondernemer ongebruikelijke achtergrond levert hem veel basis voor creatieve oplossingen bij managementvraagstukken. Als consultant is Fons regelmatig geconfronteerd met conflicten die via mediation weer tot positieve en effectieve samenwerking konden worden omgebogen.

In het zakelijk verkeer constateert hij regelmatig dat gebrekkige communicatie leidt tot veronderstellingen, misverstanden en geëscaleerde conflicten. De rol van de mediator als procesbegeleider van partijen naar een herstel van vertrouwen en verbondenheid ervaart hij als een dankbare taak.SCS Beheer BV
Fons Schrader
Keizer Karelweg 369, 1181 RE Amsterdam
Tel. 0650 208 216
Email: f.schrader@scsbv.nl