Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern 

Erik Timmermans (1970) is directeur van het Informatiecentrum Papier en Karton, spil en kennisplatform in de informatievoorziening over de duurzaamheid van de producten papier en karton. Daarvoor is hij geruime tijd als jurist verbonden geweest aan de branche- en werkgeversvereniging van uitgevers, het Nederlands Uitgeversverbond (NUV).

Erik koppelt betrokkenheid en goede onderhandelingsvaardigheden aan een gedegen juridische kennis en analytisch vermogen. Zijn creativiteit komt van pas bij het vinden van inventieve doch realistische oplossingen. De juridische specialisatie van Erik is intellectueel eigendom.

Als mediator heeft Erik een voorkeur voor zakelijke conflicten; van contractuele kwesties tot de bemiddeling bij fusies tussen bedrijven. Tevens staat Erik ingeschreven bij BeterBuren en bemiddelt hij op vrijwillige basis bij burenconflicten in Amsterdam West.


  Het helpen blootleggen van de werkelijke belangen en wensen van partijen en daarmee misverstanden dan wel onjuiste veronderstellingen, ziet Erik als de taak van de mediator. Pas als partijen elkaar horen en begrijpen en leren van het verleden ontstaat de ruimte voor toekomst bestendige oplossingen.

Erik werkt onder de naam van zijn eigen bedrijf, eriktimmermans.com. Neem voor meer informatie en kennismaking contact met hem op via: info@eriktimmermans.com

Erik is tevens professioneel kunstenaar. Klik op het plaatje hieronder om naar zijn website te gaan.