Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern

 

Evelien van der Wiel (1958) is van oorsprong sociologe en spreekt, naast andere moderne talen, Turks. Vanaf 2001 is zij als adviseur werkzaam bij de lokale overheid. Als NMI Registermediator werkt zij ook voor de Raad van Rechtsbijstand met als aandachtsgebieden Familie- en Arbeidsmediation.

Evelien is van jongsaf geïnteresseerd in taal en communicatie. "Naar elkaar luisteren is veelal het begin van een oplossing van het conflict. Het gaat het erom dat betrokkenen elkaar duidelijk maken wat voor hen belangrijk is. Met een goede communicatie ontstaat er vaak begrip bij de ander."

Evelien is mediator geworden omdat ze in haar werk bij de lokale overheid merkte hoe essentieel het is dat burgers worden gehoord door de overheid. “Als burgers zien dat ze serieus worden genomen en de ambtenaar zich inzet om mee te denken over een oplossing, wordt dit door de burger positief gewaardeerd. Ook als een wens van een burger niet gehonoreerd kan worden, is een ‘nee’ dan gemakkelijker te accepteren.”

  Evelien is voorstander van de oplossingsgerichte mediation, waarbij niet het probleem maar de oplossing het uitgangspunt is. “Het is veel effectiever om je te richten op de gewenste oplossingen in plaats van een uitvoerige analyse van het probleem. Het benoemen van het probleem blijkt voldoende te zijn om begrip van de ander te krijgen. Hierna kunnen de partijen beginnen aan het uitwerken van mogelijke oplossingen. De mediator is de begeleider van dit proces.“   

Contactgegevens:
Evelien van der Wiel werkt als mediator onder haar eigen naam. Haar email is: e.wiel7@upcmail.nl
Mobiel: 0651684425

vlag
Klik op de vlag voor een Turkseversie van deze pagina

Evelien werkt zoveel mogelijk volgens de methode van de Oplossingsgerichte Mediation en hanteert daarbij het model van Non Violent Communication.