Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern


 

Wat is Quitte?
Quitte is een samenwerkingsverband van zes NMI-mediators met verschillende achtergronden. De groep bestaat onder meer uit een jurist, een medisch specialist, een overheidsspecialist en arbeidsdeskundige en twee ondernemers uit verschillende werkgebieden. Op de persoonspagina's stellen zij zich aan u voor.

Waarom Quitte?
Quitte Mediators wil door uitwisseling van kennis en ervaring de professionaliteit en mediationvaardigheden stimuleren. Op regelmatige basis vinden intervisies plaats. De verscheidenheid van expertises en achtergrond zorgt voor diepgaande analyse en reflectie.

Quitte Mediators werkt oplossingsgericht. Het gaat uiteindelijk niet om het probleem maar om de oplossing. Om wederzijds begrip te krijgen is analyse van het probleem soms noodzakelijk. Daarna kan direct begonnen worden aan het uitwerken van mogelijke oplossingen.

Soms is het wenselijk dat een mediation door twee mediators wordt gedaan. Zo kan de inzet van een mannelijke en een vrouwelijke mediator goed werken bij een man/vrouwconflict. De Quitte Mediators staan bijna dagelijks met elkaar in contact, zodat afspraken snel gemaakt zijn.

Alle Quitte mediators zijn NMI-geregistreerd en zijn gebonden aan een bepaalde werkwijze zoals te vinden in het NMI Mediation Reglement, de NMI Gedragsregels en de NMI klachtenregeling.

 

 

 

 

 

  De rol van de mediator
De mediator heeft geen oordeel over de inhoud van het conflict. Hij biedt partijen de mogelijkheid weer met elkaar in gesprek te komen en voert daarover de regie.
Partijen krijgen in gelijke mate de ruimte hun standpunten naar voren te brengen. De mediator probeert de partijen inzicht te verschaffen in hun eigen gedrag en manier van communiceren. De mediator legt de kern van het conflict bloot en inventariseert de belangen die een rol spelen.

De mediator opereert neutraal en onafhankelijk ten opzichte van partijen. De rol van de mediator is die van bruggenbouwer. De mediator werkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen. De geheimhoudingsplicht die geldt voor de mediation is ook van toepassing op de mediator.